fbpx

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki)

Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby proces przebiegł sprawnie i relatywnie szybko.

Aby dać sobie większe szanse na jak najkrótszy proces Upadłości Konsumenckiej, powinieneś / powinnaś:

 • Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności,
 • Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie,
 • Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować,
 • Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje polubownego załatwienia sprawy długu ( dowody należytej staranności i braku winy ),
 • Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na dany moment,
 • Wystąpić o aktualny raport BIK na okoliczność istnienia zadłużenia oraz historii kredytowej,
 • Zgromadzić zaświadczenia, dokumenty, umowy przedstawiające Twoją obecną sytuację materialną,
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Sprawdź czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem na wyjście z długów.

 

Wypełnij krótki test na naszej stronie i zobacz czy w Twojej sytuacji upadłość konsumencka pozwoli Ci wyjść z zadłużenia.

Test jest całkowicie bezpieczny i bezpłatny.

Czego nie powinieneś / nie powinnaś robić bez konsultacji z profesjonalistami:

 • Nie zadłużaj się, nie zwiększaj stopnia swojego zadłużenia i stopnia niewypłacalności poza szczególnie uzasadnionymi wypadkami,
 • Nie pożyczaj pieniędzy w jakiejkolwiek formie od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny – nie zaciągaj żadnych chwilówek!,
 • Nie informuj osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o swoich dochodach, wydatkach i majątku,
 • Nie kontaktuj się z wierzycielami, którzy na razie nie wzywają Cię do zapłaty i nie szukają kontaktu z Tobą,
 • Nie zawieraj związku małżeńskiego ani nie rozwódź się przed wejściem w proces upadłości,
 • Nie dokonuj ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani nie zawieraj jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej,
 • Nie sprzedawaj ani nie darowuj składników Twojego majątku komukolwiek,
 • Nie ignoruj postępowań sądowych i egzekucji komorniczej,
 • Nie ignoruj przesyłek pocztowych i informacji o awizo,
 • Nikomu nie ujawniaj swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • Nie spłacaj wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego,
 • Nie podpisuj i nie zawieraj porozumień i ugód z wierzycielami, nie składaj oświadczeń o uznaniu długu, ani tym bardziej nie składaj oświadczeń o poddaniu się egzekucji, nie ustanawiaj zabezpieczeń osobowych i rzeczowych istniejących długów,
 • Nie zrzekaj się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę,
 • Nie zrzekaj się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku, umarzał dług dłużnikowi.

 

Podsumowanie:

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać, nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika. Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii.